Päivystys 24H - Soita (08) 311 2311

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

POKO OY – Pohjolan Koiravartiointi
Y-tunnus: 0892327-2
Nahkatehtaankatu 2
90130 OULU
Puh. 08-3112311

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Juha Sipola
Nahkatehtaankatu 2
90130 OULU
Puh. 050 5400266
Sähköposti: juha.sipola@pokooy.fi

3. Rekisterin nimi

POKO OY:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on POKO OY:n asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja POKO OY:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely palveluihin liittyviin tarkoituksiin, POKO OY:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakastietojen perusteella luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Yritys ja toimenkuva

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan POKO OY:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevasta internetlähteestä sekä kolmansien osapuolien, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n, ylläpitämistä tietokannoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä säilytetään palvelimilla suojatussa tietoverkossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.